Hvordan stykke ned storfe

med Steinar Moe

 

En av Norturas aller mest rutinerte skjærere, Steinar Moe, demonstrerer hvordan en erfaren kjøttskjærer stykker ned et halvt storfe. Du vil også lære om hva de ulike stykningsdelene kan brukes til.